رنجم نه دیگر تنهایی که جدایی است ..

واضطرابم نه زاده ی بی کسی که بی اویی...

 دلی که از بی کسی غمگین است هر کسی را می تواند تحمل کند !

هیچ کس بد نیست

ولی دلی که در بی اویی مانده است برق هر نگاهی جانش را می خراشد..

هر چهره ای ،نگاهی،طرح اندامی،طنینی،رنگی

در نگاهای او فریاد میکشد که ،او ، نیست......    منبع:Pic & Poem

سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1392 |- miss.M -| نظرات (1)


ϰ-†нêmê§