به خودت این فرصت را بده تا بگویی:

«مرا ببخش»،
«
متاسفم»،
«
خواهش میکنم»،
«
ممنونم»

و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن.

هیچکس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری.

خودت را مجبور به بیان آنها کن.به دوستان و همه‌ء آنهایی که دوستشان داری،بگو چقدر برایت اهمیت دارند

.اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود...

 

 

گابریل گارسیا مارکز 

چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1392 |- miss.M -| نظرات (1)


ϰ-†нêmê§