یک رفتن هایی هست 

که تمام شعرهای دنیا را به پایش بریزی

برنمی گردد!

یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1392 |- miss.M -| نظرات (0)


ϰ-†нêmê§