گاهی باید یاد گرفت،

همیشه دلی که برایت میتپد ماندگار نیست
باید یاد گرفت که قدر بعضی از لحظه ها را بیشتر دانست
باید یاد گرفت گاهی ممکن است آنقدر تنها شوی که هیچ چشمی اتفاقی هم تو را نبیند !
ژوان هریس
جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1392 |- miss.M -| نظرات (1)


ϰ-†нêmê§