روزگاری خواهد رسید...

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای،

به یاد من ستاره ها را بشماری تا آرام شوی...

دلت هوایم را خواهد کرد،

به یاد خواهی آورد با هم بودنمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشکهایم را...

به یاد خواهی آورد حرفهایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی :دلتنگت شدم....

جمعه 29 فروردین‌ماه سال 1393 |- miss.M -| نظرات (1)


ϰ-†нêmê§