هر زمان که به آغوشی نیاز دارم آغوشت به روی من باز است .

زمانهایی را که به وجود یک دوست نیاز دارم دلت می فهمد .

زمانی که به آموختن درسی نیاز دارم چشمان بخشنده ات حالتی سختگیرانه و جدی به خود می گیرند .

قدرت و عشق تو مرا هدایت کرده و بال پرواز من بوده است .

مادرها در هر زمانی  و هر مکانی  و  هر شرایطی که فرزندانشان به وجود شان نیاز دارند حاضرند حتی زمانهایی که اصلاً فرزندان دوست داشتنی نیستند .

شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1393 |- miss.M -| نظرات (0)


ϰ-†нêmê§