صــــدای بـاز شـــدن ِ آهستـــه ی در
 و مـن بـیتـــاب ِ آمـــدنـت...!
 ولـی افســـــوس،
 ایـن روزهــا حتّـی بـــــــاد
 بـا احسـاســـــات ِ مـن بـازی مـی کـُنــــد...!

جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393 |- miss.M -| نظرات (0)


ϰ-†нêmê§