دردهایم را لایک کردند و گفتند زیبا بود! نمیدانستم مگر درد هم زیبا میشود؟ هی رفیق مجازی من... نوشته هایم دست خودم نیست دلم مینویسد و من... فقط نگاه می کنم. به عبور روزهایم و دغدغه های فراموش شده ام... شاید آرام تــر می شدم فقــط و فقـــط ... اگر میفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نوشته نشده اند!!!
دلتنگم...........دلتنگم...........برای تمامی آرزوهایی که فاسد شدند...... برای تمامی جوانیم......برای عمری که ناخواسته میگذرد........برای تمامی عزیزانم که ناخواسته ازپیشم سفر کردند ودرخاک سرد آرمیدند.......برای تن هایی که تنهایند.....که روحشان تنهاست.........دلتنگم....... دلتنگ کسی که دوستش دارم وحتی به اندازه نیم نگاهی سهم من نمیشود......... دلتنگم برای خودم که فقط به ظاهر زنده ام......
پنج‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1393 |- miss.M -| نظرات (3)


ϰ-†нêmê§